Bimmer Tuning Club of Finland
Koronatiedoite


Kuten jokainen meistä on varmasti lukenut median eri tiedotusvälineistä, on Suomen hallitus asettanut uusia tiukennettuja rajoituksia sekä ottanut valmiuslain käyttöön keskiviikosta 18.3.2020 alkaen.
Suomen hallituksen linjauksen mukaan yli 10 hengen kokoontumisia ei saa tehdä 13.4.2020 asti.
Tämä tarkoittaa, että Bimmer Tuning Club Of Finland ry:n nimissä suunniteltuja kokoontumisia ei voida toteuttaa.
Toiminnassa tämä tulee tarkoittamaan, ettemme voi pitää miittejä tai ratapäiviä.
Kevätkokous tullaan pitämään suunnitellusti, jollei tilanne muutu 13.4 päivän jälkeen pahemmaksi. Ratapäivien osalta selvitämme vielä mahdollisuutta järjestää näitä myöhemmin.
Tapahtumat, jotka on jo allokoitu ja ovat rajoitusten voimassaolon aikana ei toteuteta, vaan ne perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan.

Vaikka valmiuslaki ja sen aikaiset rajoitukset päättyisivätkin 13.4.2020 on Suomen hallitus myös linjannut, ettei yli 100 hengen tapahtumia saa järjestää toukokuun 2020 loppuun asti. Tämä meidän tulee huomioida ajatellessamme kevään sekä kesän tapahtumia ja Bimmerpartyja.
Vielä ei ole ole tehty toimia tapahtuman perumisen suhteen eikä näitä toimia ole edes suunniteltu tehtävän, ellei olosuhteet muutu kriittisesti.
Tilanteen kuitenkin ollessa todella epävarma tulee tämä myös huomioida toiminnassamme. Yhdistyksen hallitus seuraa tiiviisti tilannetta ja mikäli rajoitukset jatkuvat vielä kesäkuulle tulemme toimimaan sen mukaisesti.

Vaikka tulevaisuus näyttää tällä hetkellä synkältä ja epävarmalta luotetaan siihen että tilanne kääntyy eduksemme ja pääsemme jälleen normaalin toiminnan pariin mahdollisimman pian.

Bimmer Tuning Club Of Finland ry
Hallitus